1. Lâm Nguyên chuyên sửa kho đông lạnh trái cây

– Kho mát bị hư hỏng quạt dàn nóng, dàn lạnh

– Kho mát không điều chỉnh được nhiệt độ

– Kho mát hoạt động chập chờn, kém hiệu quả

– Kho mát có tình trạng sương phủ bề mặt

– Kho mát bị phù mặt nền

– Kho mát phát ra tiếng ồn to khi hoạt động

– Kho mát không làm lạnh được dù có tín hiệu

– Kho mát bị xì gas, đông đá

– Kho mát không có điện

– Thực phẩm bảo quản trong kho mát nhanh hư hỏng hơn bình thường.

LÂM NGUYÊN CAM KẾT KHO HOẠT ĐỘNG ĐÚNG NHIỆT SAU KHI SỬA!